Publicat avui el Decret Llei 39/2020 de mesures extraordinàries de caràcter social per autònoms per fer front a les conseqüències de la Covid19

Avui s’ha publica el Decret Llei 39/2020 de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID 19.

Característiques de les mesures:

  • Pressupost: 20 milions d’euros.
  • Està pendent de publicació de la convocatòria al DOGC, possiblement al llarg d’aquesta setmana.
  • Concurrència no competitiva (tramitació telemàtica).
  • Dirigida a tots els sectors d’activitat.
  • Dirigida a tots els col·lectius d’autònoms (físiques, societaris, mutualistes, cooperativistes…)
  • És compatible amb qualsevol altre ajut.
  • Base imponible màxim 35.000 euros en la declaració de la renda de 2019 (Individual o conjunta).
  • Rendiment net dels tres primers trimestres de l’any no pot superar els 13.125 euros
  • Import de l’ajut és de  2.000 euros.

Accés al tràmit on també podreu trobar informació complementària i FAQS.