Publicat al BOE l’acord del Consell Inteterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre actuacions coordinades per la covid-19 a tota Espanya

S’ha publicat al BOE del dijous 1/10/2020 la Resolució de 30 de setembre de 2020, de la Secretaria d’Estat de Sanitat, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre la Declaració d’Actuacions Coordinades en Salut Pública per a respondre davant situacions d’especial risc per transmissió no controlada d’infeccions causades pel SARS-Cov-2, de data 30 de setembre de 2020.

Cal destacar d’aquesta resolució que a la província de Lleida únicament es podria aplicar al municipi de Lleida ciutat perquè és el que té més de 100.000 habitants, i de moment, no li afecta.

L’acord del Ple de del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va acordar entre d’altres actuacions que:

La declaració d’actuacions coordinades obligarà les comunitats autònomes a adoptar, almenys, les mesures que es preveuen en l’apartat 2 de dita resolució en els municipis de més de 100.000 habitants que formin part del seu territori, quan concorrin les tres circumstàncies següents:

a) El municipi presenti una incidència de 500 casos o més per 100.000 habitants en 14 dies (mesura fins a 5 dies abans de la data de valoració).

Aquest criteri no serà aplicable si almenys el 90% dels casos detectats en el municipi es corresponen amb brots no familiars perfectament identificats i controlats, i si aquests han estat convenientment comunicats al Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències del Ministeri de Sanitat.

b) El municipi present un percentatge de positivitat en els resultats de les proves diagnòstiques d’infecció activa per COVID-19 realitzades en les dues setmanes prèvies superior al 10%.

c) La comunitat autònoma a la qual pertanyi el municipi presenti una ocupació de llits per pacients COVID-19 en unitats de vigilància intensiva superior al 35% de la dotació habitual (època pre-COVID-19) de llits de cures crítiques en els centres hospitalaris existents a la data d’adopció del present Acord.

Pel que fa a les mesures que podrien afectar al sector de l’hostaleria i la restauració en els municipis de més de 100.000 habitants d’una comunitat autònoma, destaquem les següents:

Establiments d’hostaleria i restauració:

a) L’aforament màxim serà del 50% en espais interiors i del 60% en espais exteriors.

b) El consum en barra no estarà permès.

c) Les taules o agrupacions de taules hauran de guardar una distància de, almenys, 1,5 metres respecte a les cadires assignades a les altres taules o agrupacions de taules.

d) L’ocupació màxima serà de 6 persones per taula o agrupació de taules.

e) No es podran admetre nous clients a partir de les 22.00 hores i l’hora de tancament no podrà superar les 23.00 hores, a excepció de serveis de lliurament de menjar a domicili.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort