Publicades les Bases Reguladores per uns nous ajuts per autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya per part del Departament d’Empresa i Coneixement

ORDRE EMC/82/2020 DE 14 de juny , per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses de sector turístic de Catalunya afectades per les conseqüències de la COVID-19

S’acaba de publicar una nova ordre d’ajuts.

Persones o entitats beneficiàries:

2.1 Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses
turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.
b) Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i
establiments de turisme rural.
c) Explotadors d’habitatges d’ús turístic.
d) Agències de viatges.
e) Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l’efecte d’aquestes bases, s’entenen incloses les activitats següents:

Congressos i turisme de reunions.
Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
Senderisme.
Cicloturisme.
Enoturisme.
Ecoturisme.
Activitats aquàtiques i nàutiques.
Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

Quantia dels ajuts:

4.1 La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.
4.2 Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 1.000,00 euros.
4.3 La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:

– Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500,00 euros.
– Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors: 5.000,00 euros.
– Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000,00 euros.

A l’efecte d’aquesta ordre, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l’any 2019. En el cas d’empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d’inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l’estat d’alarma. Aquest requisit es comprovarà amb les dades que consten a la Seguretat Social.

En breu es publicarà la resolució de la  convocatòria dels ajuts, en el que ens permetrà fer les sol.licituds.