Publicades les bases de les subvencions per autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la covid-19.

Al DOGC del dilluns 9/11/2020 s’ha publicat la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Aquesta resolució estableix les bases reguladores i les condicions per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Segons la Base 2.1, els beneficiaris són :

 1. Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 2. Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 3. Agències de viatges.
 4. Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l’efecte d’aquestes bases, s’hi entenen incloses les activitats següents:
  • Congressos i turisme de reunions.
  • Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
  • Activitats aquàtiques i nàutiques.
  • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

S’hi inclouen també les explotadores d’habitatges d’ús turístic. D’acord amb les condicions específiques de compliment que s’especifiquen addicionalment.

La Base 4 estableix la quantia dels ajuts:

4.1. La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

4.2. Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.

4.3. Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1, les quanties següents:

 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000 €.
 • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000 €.
 • Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000 €.

4.4. En el cas de les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic quedarà articulada en dos trams.

 • Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000 €.
 • Empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000 €.

A l’efecte d’aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que les empreses han tingut de mitjana l’any 2019.

En el cas d’empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d’inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l’estat d’alarma.

Els ajuts que es preveuen en aquesta Resolució es poden acumular amb altres ajuts atorgats.

Les sol·licituds d’aquesta subvenció es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes i fins a exhaurir el pressupost.

Ara caldrà esperar la convocatòria.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).