Publicades les bases de les subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament per la covid-19

Us informem que avui 6/11/2020 s’ha publicat al DOGC la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Pel fa al sector de la restauració i de l’oci nocturn, poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:

  • Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
  • Les fundacions que tenen com a objecte social l’atenció i/o inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social, que explotin una activitat de restauració i tinguin la corresponent llicència d’activitat concedida i que en funció de la resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre també varen ser obligades a tancar la seva activitat de restauració.
  • Els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn donades d’alta en el cens de l’impost d’activitat econòmica i obligats al tancament en base a la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d’agost que modificava la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost, per la qual s’adoptaven mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l’aplicació de l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d’agost de 2020, sobre la declaració d’actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19 que va establir un nou apartat, 4 bis, a la Resolució T/2073/2020,de 17 d’agost, suspenent l’obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupin les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, sala de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, bar musical, karaoke i discoteques de joventut.

Us informem que a aquestes subvencions també es poden acollir centres d’estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials

Als efectes d’aquestes bases:

  • S’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.
  • S’entenen com a establiments dedicats a l’oci nocturn, els bars musicals, les discoteques, les sales de ball, les sales de festes amb espectacle, les sales de festa amb espectacle i concerts d’infància i joventut, les discoteques de joventut i els karaokes.

La quantia de la subvenció, consistirà en una aportació única per persona beneficiària:

  • Bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials, aportació única de 1.500 euros.
  • Parcs infantils privats, aportació única de 6.000 euros.
  • Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de 6.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat) , a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat)  o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/) .

El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent que es publicarà al DOGC i de la qual ja us informarem.

El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les subvencions.

Per últim, us informem que aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).