Publicada la nova convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior

El passat dimecres 14/05/2014 el Departament de Territori i Sostenibilitat va publicar en el DOGC la nova convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il•luminació exterior per a l’any 2014, adreçades a activitats econòmiques, per un import total de 100.000 euros.

Us adjuntem la Resolució TES/1007/2014, de 7 de maig, de la convocatòria de subvencions.

Aquesta convocatòria permet que tant les persones físiques com les jurídiques titulars d’activitats econòmiques subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats puguin rebre una subvenció de fins al 50% de l’import del cost de l’actuació subvencionable, amb un límit màxim de 40.000 euros per sol·licitant.

Les actuacions d’adequació de la il·luminació exterior s’han d’executar durant l’any 2014 i han de complir les condicions establertes a les bases reguladores corresponents (Ordre TES/152/2012, de 7 de juny (DOGC núm. 6150, de 15.6.2012), modificades per l’Ordre TES/404/2012, de 4 de desembre (DOGC núm. 6271, d’11.12.2012) i per l’Ordre TES/112/2014, de 31 de març (DOGC núm. 6603, de 14.4.2014)).

Els requisits a complir estan relacionats amb el grau de protecció envers la contaminació lluminosa i amb els aparells d’enllumenament a substituir o a instal·lar. En aquest sentit, les actuacions d’adequació:

  1. S’han de situar íntegrament en punts de referència i les seves àrees d’influència, en zones de protecció màxima (E1) o en zones de protecció alta (E2) a una distància màxima de 2 km de zones E1.
    Per conèixer i consultar la vostra situació, podeu utilitzar el localitzador del Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya (P.ex.: Les zones de color blau fort són zones E1 i les zones de color blau cel són zones E2), clicant al següent link: http://sima.gencat.cat/Visors/PCL/Inici.html
  2. Han d’incloure alguna de les accions següents: substitució de làmpades d’incandescència, vapor de mercuri d’alta i/o baixa pressió i halogenurs metàl·lics per làmpades de vapor de sodi d’alta pressió i/o baixa pressió o per làmpades tipus LED ambre, substitució de pàmpols d’un llum que emeten un flux d’hemisferi superior instal·lat superior a l’1% per d’altres que emeten com a màxim l’1%, o instal·lació de reguladors horaris i de flux lluminós.

Les empreses disposen d’un mes (fins al 14/06/2014) per presentar la corresponent sol·licitud en suport paper, la qual es podrà descarregar al web http://www.gencat.cat/territori.

Per a més informació podeu:

Consultar l’apartat de subvencions de la pàgina web de la contaminació lluminosa

– Posar-vos en contacte amb el Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa (telèfon: 93 444 50 00; correu electrònic: spcall.tes@gencat.cat).

Document Relacionat
Resolució TES/1007/2014, de 7 de maig