Publicada i en vigor la Resolució de la Generalitat de mesures de salut pública als municipis de la comarca de la Noguera i determinats municipis de la comarca del Segrià.

El dissabte 18/07/2020 s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/1747/2020, de 18 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de la comarca de la Noguera i a determinats municipis de la comarca del Segrià.

Aquesta resolució entra en vigor el dissabte 18/07/2020 i la durada de totes les mesures previstes és de 15 dies.

Aquesta resolució s’aplica:

1. Als municipis de la comarca de la Noguera, excepte els municipis d’Artesa de Segre, Vilanova de Meià, Baldomà, Alentorn, Cabanabona, Gualter, Oliola, Sanahuja, Vilanova de l’Aguda i Ponts. 

2. Als següents municipis de la comarca del Segrià: els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova del Segrià, Vilanova de la Barca. 

Igualment, aquestes mesures són aplicables a les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat, dependents del municipi de Lleida.

Les referències als municipis inclouen les entitats municipals descentralitzades compreses en els seus termes.

Les principals repercussions que té la Resolució SLT/1747/2020, de 18 de juliol, per al nostre sector són les següents:

  • Activitats d’hoteleria i restauració (Apartat 8)

En les activitats d’hostaleria i restauració es limita l’aforament a l’interior dels establiments al 50% de l’autoritzat i el consum s’ha de realitzar sempre en taula. 

A les terrasses l’aforament serà el resultant d’aplicar una distància de 2 metres entre taules o grups de taules.

En els establiments hotelers, l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat.

Sempre que sigui possible, s’han d’utilitzar preferiblement serveis a domicili i comandes per emportar.

Suspensió d’activitats d’espectacles públics, recreatives i d’oci nocturn (Apartat 7)

És a dir, la resolució suspèn les activitats recreatives musicals del nostre sector com la dels bars musicals i les de l’oci nocturn, com ara sales de festa i discoteques, entre d’altres de similars.

Es prohibeixen totes les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives, esportives i d’oci nocturn, extraordinàries o de caràcter temporal.

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball (Apartat 3)

Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d’adoptar, entre d’altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a la característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, hauran de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc.

d) L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol.

e) Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant de les treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

f) Potenciar l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

Desplaçaments personals (Apartat 3).

Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament en els casos següents:

a) Per a l’assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.

b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.

d) Per desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances i d’altres serveis.

e) Per accedir als establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes i matèries primeres.

f) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.

g) Per fer trobades i activitats del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual a què es fa referència en el paràgraf següent.

h) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

i) Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

j) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.

k) Per atendre els horts familiars d’autoconsum.

l) Per exàmens o proves oficials inajornables.

m) Per causa de força major o situació de necessitat.

Els contactes s’han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l’aïllament. El grup ha de ser el més estable possible.

– Reunions i trobades (familiars i de caràcter social). Apartat 5.

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

Aquesta prohibició inclou casaments, serveis religiosos, celebracions, cerimònies fúnebres i la pràctica esportiva en les condicions indicades.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

La resolució també regula les empreses de serveis i comerç minorista (apartat 4), ús del transport públic (apartat 6), activitats culturals i esportives (apartat 7), activitats de casals i colònies d’estiu (apartat 9), i inspecció i règim sancionador (Apartat 10).

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org )