Publicacions per gestionar el risc de contagi del COVID19 a les empreses

Aquestes publicacions són directrius i recomanacions, de caràcter no obligatori però complementari al marc legal, per gestionar el risc de contagi a les empreses, tant pel que fa a les persones que hi treballen com pel que fa a clients. Elaborades des de l’ICTE ( Instituto para la Calidad Turística Española), amb coordinació amb la Secretaria d’Estat de Turisme i amb col·laboració de les patronals el sector, tècnics de CCAA, ajuntaments i sindicats han estat aprovades pel Ministeri de Sanidad.

També podem trobar directrius i recomanacions publicades pel Basc Culinary Center i Eurotoques per a serveis de restauració.

En aquest altre apartat us adjuntem el nou protocol de checklist per a hotels elaborat ITH (Instituto Tecnológico Hotelero) i CEHAT.

S’han publicat les recomanacions del Ministerio de Sanidad per a l’obertura de l’activitat a les piscines amb la crisis del COVID19. Aquest document tècnic proporciona les normes per a l’ús de les instal·lacions de piscines i defineix procediments senzills de neteja i desinfecció d’instal·lacions d’aquestes per garantir uns nivells adequats de protecció de la salut dels usuaris.

Aquests són els Procediments i Registres Propis. Hostaleria de Lleida va desenvolupar l’any 2012 aquesta guia per ajudar a les empreses en la implantació de procediments i registres sanitaris per tal de donar compliment a la normativa sanitària. Avui, aquests procediments i registres són plenament vigents i et poden servir de guia, adaptant-los al teu establiment i incrementant les freqüències de desinfecció i neteja, que segons l’Ordre SDN/399/2020 de 9 de maig, cal que sigui de mínim 6 cops en la zona dels lavabos.