Publicació text conveni laboral i nous serveis especialitzats

Aquesta setmana vinent s’enviarà el text escrit del conveni amb les taules salarials del 2019 a totes les empreses que ens consta tenen treballadors. Si no el rebeu en els pròxims dies, feu-nos-ho saber.

S’adjuntarà també un escrit amb les modificacions respecte a l’anterior conveni.

Us recomanem que us poseu amb contacte amb el departament Laboral, perquè us expliquin com podeu treure màxim profit. També us podem explicar el nou servei d’altes laborals amb caràcter excepcional, en cap de setmana, una solució pensada en exclusiva pel nostre sector.

Som l’assessoria empresarial de referència d’hostaleria a Lleida

Documentació relacionada
Conveni Col·lectiu 2017-2020
Taules Salarials 2019