Publicació de mesures urgents

Adjuntem resum redactat per CEHE i el text del BOE