Prorrogades 15 dies més les mesures de salut pública per determinats municipis de la comarca de la Noguera i de la comarca del Segrià.  S’amplien les mesures per les activitats d’hostaleria i restauració

Al DOGC del dia 1/09/2020 s’ha publicat la Resolució SLT/2115/2020, de 31 d’agost, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats municipis de la comarca de la Noguera i de la comarca del Segrià, i s’amplien les mesures en relació amb les activitats d’hoteleria i restauració.

Mitjançant aquesta resolució que entra en vigor el 1/09/2020 i té una durada de 15 dies, es prorroguen  les mesures sanitàries que ja estaven vigents per determinats municipis de la comarca de la Noguera i de la comarca del Segrià.  Podeu veure quins són els municipis afectats a l’apartat 1 d’aquesta resolució.

Les mesures previstes són les mateixes que ja estaven en vigor, amb la novetat que es restringeix l’aforament de les terrasses al 50% del seu aforament autoritzat i que s’ha de disposar de cartells indicatius de l’aforament autoritzat dels espais interiors i de la capacitat d’ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%.  El consum continua sense poder-se realitzar a la barra. 

A continuació reproduïm l’apartat 9 d’aquesta resolució pel que fa a les activitats d’hoteleria i restauració:

“En els establiments d’hostaleria i restauració el consum s’ha de realitzar sempre en taula.

En l’interior l’aforament es limita al 50% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules d’1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d’aquestes. A les terrasses es limita la capacitat d’ocupació de l’espai autoritzat al 50% i s’ha de garantir una distància de 2 metres entre taules o grups de taules, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació de taules.

L’horari de tancament d’aquests establiments és a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.

En els establiments hotelers, l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat.

Els establiments d’hoteleria i restauració han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l’aforament autoritzat dels espais interiors i de la capacitat d’ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%.”

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).