Programa per la dinamització econòmica del centre històric de Lleida

L’Ajuntament de Lleida a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) abans de l’estiu  van posar en funcionament uns programes d’ajuts per  dinamitzar el Centre Històric de Lleida en el districte del Mercat del Pla des de’l punt de vista econòmic com d’emprenedoria.

Aquest és concediran a l’obertura de les activitats comercials i econòmiques i  seran de dos tipus:

 1. Subvencionant una part de la renda del lloguer del local.
 2. Assessorament gràfic, estètic i d’interiorisme i se’ls inclourà dins del Pla de Comunicació del DISTRICTE MERCAT DEL PLA durant 18 mesos.

Qui s’hi pot beneficiar?

 1. Propietaris que arrendin el local a l’obertura d’una nova activitat econòmica
 2. Propietaris que comencin una nova activitat i que siguin titulars de la mateixa.
 3. Arrendataris titulars de la nova activitat econòmica.

De quina quantia són els ajuts?

 1.  A l’obertura de l’activitat consistirà en:
  • Si ets propietari emprenedor rebras durant els primes 18 mesos 4€/m2 fins un màxim de 500€ mensuals.
  • Si ets arrendatari, l’arrendador t’abonarà també durant 18 mesos 4€/m2 amb el límit de 500€ tal i com s’establirà al contracte de lloguer (veure Annex VII) del pla d’ajuts.
 2. Assessorament i suport a la comunicació de la nova activitat consistirà en:
  • Assessorment gràfic, estètic i d’interiorisme gratuït.
  • Inclusió dins del pla de comunicació del DISTRICTE MERCAT DEL PLA durant els primers 18 mesos.

 Quines condiciones ha complir l’activitat a dur a terme?

 1. L’establiment ha d’estar operatiu al meny 18 mesos a partir de la data d’obertura.
 2. El contracte d’arrendament s’ha de formalitzat d’acord amb el model de les bases dels ajuts per un període mínim de 3 anys.
 3. El preu de l’arrendament s’ha d’ajustar a preus de mercat, d’acord amb l’estat i condicons físiques del local.
 4. S’hi ha de desemvolupar una activitat econòmica de nova implantació que contribuiexi a potenciar el barri.
 5. L’ubicació de l’establiment ha d’estar situat en l’ambit delimitat en l’Annex IV de les bases de l’ajut.
 6. S’ha de complir la normativ d’activitats en el Pla General de Lleida i l’ordenança del Centre Històric.

Com i on s’han de presentar les sol.licituds?

Es presentarà mitjançant el model d’instancia normalitzat (Annex I) a l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida SL al C. Cavallers, 14-20 baixos. Tel. 973 700 606.

Quin és el termini per presentar-la?

La recollida de sol.licituds finalitza el 31 de desembre de 2014 a les 14:00h

Documentació Relacionada
Programa d’ajuts destinats a fomemtar la dinamització econòmica i l’emprenedoria al Centre Històric de Lleida