Programa Accedemos, ajuts a l’ocupació de la Fundació MAPFRE

La Convocatòria d’Ajudes a l’Ocupació ACCEDEMOS és un programa impulsat per Fundació MAPFRE (en endavant, la “Fundació”) que cerca fomentar l’ocupació en Espanya a través del suport a les petites i mitjanes empreses, autònoms i entitats socials amb necessitat de contractar, però manca de recursos per a això.

Aquests ajuts constitueixen una iniciativa estratègica per a la Fundació i s’emmarquen dins del seu Programa Social d’Ocupació, que promou i impulsa l’accés al món laboral de les persones aturades amb especial atenció a aquelles que més dificultats troben per accedir a un lloc de treball.

Beneficiaris

Fundació MAPFRE dirigeix aquests ajuts a petites i mitjanes empreses, autònoms i entitats socials que generin ocupació cobrint una vacant amb una persona, major d’edat, sense limitació d’edat alguna, en situació legal d’atur a Espanya. Es prioritzarà la contractació de persones que portin més temps en aquesta situació d’atur, amb el mínim que s’indica en les presents bases.

Durada

L’ajuda s’atorgarà amb una durada màxima de NOU mesos complets de contracte.

Dotació pressupostària

La Fundació atorgarà un mínim de 550 ajudes dotades cadascuna d’elles amb la quantitat màxima de CINC-CENTS EUROS (500 euros) al mes per a contractes a jornada completa i d’una quantitat màxima de TRES-CENTS EUROS (300 euros) al mes per a contractes a mitja jornada, durant nou mesos, començant a comptar de l’acceptació i signatura del conveni que formalitza la concessió de l’ajut sol·licitat, respectant els terminis estipulats en aquestes bases, fins a un màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 €) o DOS MIL SET-CENTS EUROS (2.700 €) segons correspongui, o la quantitat inferior que coincideixi matemàticament amb el salari net mensual del emprat durant aquests nou mese

Quantia

  • Es concedirà una ajuda per valor de fins a 2.700 € en total (distribuïts en mensualitats de fins a 300 €) per a aquells contractes de mitja jornada.
  • Es concedirà una ajuda per valor de fins a 4.500 € en total (distribuïts en mensualitats de fins a 500 €) per a aquells contractes de jornada completa.
  • Només s’abonarà l’ajuda corresponent al temps treballat.

Lloc de presentació

Per sol·licitar una de les 500 ajudes disponibles en aquesta convocatòria hauràs de seguir els passos que s’indiquen al web de la convocatòria.

Termini de presentació

La convocatòria d’Ajudes a l’Ocupació finalitzarà quan es concedeixin les ajudes previstes o, si no, el 16 de juliol de el 2019.

Normativa
Convocatòria

Observacions
Més informació