Primera reunió de la nova junta de la Federació d’Hostaleria

La primera reunió de junta celebrada després de les eleccions de l’ associació ha servit per centrar una mica quins seran els eixos estratègics de l’ entitat durant els propers quatre anys, uns continuistes i uns altres de nova creació, i per formar les comissions de treball pel desenvolupament del pla d’ accions necessari per dur-los a terme.

Ha estat una jornada de treball intensa i molt interessant. Aquestes reunions es realitzaran periòdicament com sempre s’ ha fet a l’ associació. Agrair a les persones que hi formen part d’ una manera totalment voluntària la seva vocació associativa que servirà per avançar com a col·lectiu.

JuntaDirectiva32016