Previsió d’augment de la taxa turística per 2020

S’ha presentat l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020. Incorpora actualitzacions per la taxa turística.

Preveu un augment del 33%, els que pagaven 0,9€ ara pagaran 1,2€ i els que pagaven 0,45€ pagaran 0,6€.

També preveu altres aspectes que a Lleida no ens afecta, com que l’Ajuntament de Barcelona pugui augmentar la taxa fins a 4 €, i que es pugui cobrar als creueristes.

Increïble l’augment, i més l’argument: harmonització amb altres taxes turístiques.

La nostra organització va ser molt crítica quan es va imposar la taxa. Ara podem veure la destinació dels fons. A Lleida tenim exemples que són autèntiques barbaritats, des del punt de vista turístic, finançats amb la taxa turística, i no som diferents de la resta de Catalunya. Per posar algun exemple, la reparació d’un pont medieval a la zona de Bassella o la creació d’un espai d’autocaravanes a la noguera.

La destinació de la taxa no pot ser per tot el territori igual, ha d’anar en funció de les necessitats de cada realitat.

A l’interior, reclamem que els diners es destinin amb un criteri orientat a estimular un turisme de qualitat, i que no es malbaratin per compensar políticament altres accions que no tenen finançament.
Aquesta actualització, sense ni una conversa amb el sector.

A l’avantprojecte s’inclou també un augment de la taxa de begudes ensucrades, fet que ens afecta relativament poc.

Hem presentat esmenes al CTESC

Document relacionat
Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020