Es preveuen problemes greus per la cerca de treballadors

L’estiu passat ja va costar, i aquest serà més difícil. Adjuntem estadística de contractació, amb registres de màxims històrics de contractació de treballadors a Lleida, i continua pujant, tot i que s’ha reduït l’índex. Es preveu que aquest estiu tornem a superar el llindar dels 10.000 treballadors.

No som l’únic sector que té problemes per la cerca de treballadors, tampoc existeix una causa, hi ha un conjunt de causes, però el que és cert és que no s’aprecia cap estratègia per afrontar el repte més important que te el sector actualment sobre la taula.

L’índex de creixement interanual aquest mes surt amb negatiu perquè la setmana santa aquest any va escaure amb abril i l’any passat amb maig.

El nombre d’autònoms continua baixant. Tanquen petites empreses i les que s’obren són de més vólum.