Presentacions novetats urbanístiques Ajuntament de Lleida

Aquestes setmanes, s’ha presentat el projecte de nou POUM, que és el marc regulador urbanístic del municipi pels pròxims 20 anys, i el projecte d’ordenança de Paisatge urbà, que és una nova regulació amb l’objectiu d’ordenar i millorar l’espai públic de la ciutat, des de totes els vessants.

A nosaltres ens afecta, per tot el que fa referencia a l’exterior, rètols, instal·lacions de climatització, … i especialment les terrasses.

Aprofitant el contacte amb els responsables d’urbanisme, estem recordant la nostra proposta d’ampliar l’horari de les terrasses. Esperem que per l’estiu puguem tenir una mica més de marge horari pels dies entre setmana. Si en el mes que ve no tenim notícies, us reunirem per saber la vostra opinió.