Presentació de l’avantprojecte de l’Ordenança del paisatge de Lleida

L’Ajuntament de Lleida ha comunicat a HOSTALERIA DE LLEIDA que la Fundació del Paisatge de Lleida convida a tots els associats a la presentació de l’Avantprojecte de l’Ordenança del Paisatge de Lleida que tindrà lloc el proper dimarts, 13 de febrer a les 17 hores a la Sala d’Actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Lleida (Carrer del Canyeret, núm. 2 de Lleida). Es prega confirmació d’assistència al telèfon 973 700 923 o per correu electrònic a l’adreça paisatge@paeria.es.

L’Avantprojecte d’Ordenança del Paisatge de Lleida que està elaborant La Paeria, tracta aspectes molt imports per als hostalers de la ciutat de Lleida, com per exemple, les activitats a la via pública amb les terrasses dels nostres establiments, definint com han de ser les taules, cadires, para-sols, carpes, paravents, tendals, il·lumació, climatització, etc. També estableix com han de ser els rètols identificatius dels establiments en quant a mides i altres característiques, les cartelleres publicitàries i elements similars, o les instal·lacions de climatització en edificis existents i de nova planta.

L’Avantprojecte d’Ordenança del Paisatge de Lleida també preveu uns terminis amplis de temps per adaptar-se a la que serà la nova regulació.

HOSTALERIA DE LLEIDA està estudiant l’Avantprojecte d’Ordenança del Paisatge de Lleida, tant a nivell jurídic com tècnic, per si s’escau, presentar les corresponents al·legacions. Us informarem de qualsevol novetat que es produeixi al respecte d’aquest Avanprojecte d’Ordenança.

Aquesta és la invitació que hem rebut:

ordenança paisatge