Presentació del projecte NATTUR al Berguedà

El dia 23 d’octubre a la Sala Casino de Berga es va presentar el projecte NATTUR al Berguedà.

Nattur –acrònim de Natura i Turisme- és un projecte de cooperació transfronterera entre els agents del Berguedà, Girona i l’Arièja per tal impulsar el desenvolupament del turisme sostenible, en el marc del programa Interreg-POCTEFA 2014-2020 amb el finançament del fons europeu FEDER.
En aquesta jornada a més d’explicar el projecte i les accions que es portaran en els tres propers anys, s’ha reflexionat de l’estat actual del turisme de natura a casa nostra, i dels reptes que se’ns presenten per tal que les activitats al medi natural siguin un motor real de desenvolupament i perquè la nostra comarca es posicioni com a destinació de turisme de natura.
L’objectiu és fer d’aquests espais un àrea viva, preservant l’entorn natural amb una coordinació que uneixi sota una mateixa estructura agents turístics, empreses, administracions i institucions acadèmiques del territori, que ajudi a estructurar i acompanyar el desenvolupament d’empreses turístiques i esdevingui en un augment en nombre i qualitat els serveis.
El passat mes de maig es van presentar tots els requeriments necessaris per a accedir a la segona fase del procés. Aquesta segona fase, estava enfocada a justificar cada una de les accions que s’havien presentat amb anterioritat, on es va haver d’aportar informació addicional que recolzessin cadascuna de les accions que estaven proposant des d’un inici. El 15 de juliol es va donar el vistiplau conforme la candidatura del Berguedà representat per l’Agència havia estat inclosa dins del grup de candidatures finalistes, passant a la fase d’instrucció final, i postulant-se amb moltes opcions per ser aprovada i acabar-se materialitzant. A finals de novembre, en el qual es sabran quines seran les candidatures escollides com a millor projecte per revaloritzar i dinamitzar els territoris que representen.
La jornada ha tingut representació de les entitats cooperants: el Consell Departamental de l’Ariège (cap de fila del projecte), l’Agència de Desenvolupament Turístic Ariège-Pyrenees, la Universitat de Toulouse-Isthia, la Universitat de Girona i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Mireu la notícia aquí