Precaucions al signar contractes (1a. part)

La persona que comença en el mon empresarial, des del primer moment adquireix una sèrie de vinculacions a través dels contractes.

Aquests contractes poden ser de diferent naturalesa. Per exemple, ens podem trobar davant contractes d’arrendament d’immobles o d’indústria, de subministrament elèctric, telefònic o de mercaderies, de compravenda de maquinària, contractes d’assegurança, etc.

Qualsevol dels contractes indicats, té un contingut que la persona que els signa ha de valorar, sense fer distincions de lletra petita o gran.

Degut a la varietat de contractes existents, hem decidit fer dos entregues d’aquests article. La segona part, la publicarem properament en aquest butlletí de noticies.

Concretament, en el present article us volem donar una sèrie de pautes sobre els aspectes que heu de valorar a l’hora de signar contractes de serveis telefònics, subministrament elèctric, compravenda de mercaderies i d’explotació de màquines recreatives.

En tot cas, es tracta d’uns consells pràctics resumits que sempre necessitaran d’un anàlisis concret i detallat del contracte que s’ha de signar per valorar l’abast dels drets i obligacions que es contrauen, per la qual cosa us recomanem que per qualsevol dubte us adreceu a la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LLEIDA.

CONTRACTES DE SERVEIS TELEFÒNICS, SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, MERCADERIES I D’EXPLOTACIÓ DE MÀQUINES RECREATIVES.

 • El contingut del contracte de serveis telefònics li és imposat a l’empresari hostaler amb un text estàndard per la Companyia. Estem davant dels coneguts com “contractes d’adhesió”. Tot i això, heu de contractar les condicions més adequades per als vostres interessos.
 • És molt important revisar les tarifes i el temps pel qual s’obliga a romandre a la Companyia.
 • No cediu fàcilment davant “regals” o “ofertes” per part de les companyies telefòniques.
 • Una altra situació que convé valorar són els anuncis en les guies telefòniques amb lletra negreta. Aquest tipus d’anunci té un sobrepreu i dubtem que tingui “utilitat comercial”.
 • Tampoc signi contractes d’inserció publicitària en revistes, butlletins o follets que desconegui: Valori la seva difusió, antecedents de l’empresa i cost.
 • En el contracte de subministrament elèctric, el text també ens ve imposat. Des d’aquesta òptica, un consell a tenir en compte és analitzar si la potència contractada ofereix els menors costos econòmics. Cal recordar que degut als canvis legals produïts en el sector de l’energia elèctrica, és molt important que tingueu present el tipus de contracte que vàreu signar. Si teniu qualsevol dubte en aquest sentit, HOSTALERIA DE LLEIDA disposa d’un assessor energètic de total confiança i amb molta experiència en aquesta matèria que us donarà els millors consells.
 • Respecte al contracte de subministrament de mercaderies com per exemple de compra de cafè, refrescos o determinades begudes alcohòliques, llegiu bé el contracte ja que en la majoria de casos estareu assumint una exclusiva en la compra d’aquell producte amb l’empresa subministradora.

Valoreu el preu de compra del producte, la durada del contracte i les possibles indemnitzacions que haureu d’abonar a l’empresa subministradora en el cas que vulgueu trencar la relació.

Heu de tenir present que normalment, la signatura d’aquests contractes comporta que no podreu comprar aquell producte o un producte similar a una altra empresa, tot i que els preus que us pugui oferir una tercera empresa siguin més baixos.

Tampoc convé deixar-se impressionar pels “rappels” en forma de mobiliari, maquinària o altres productes que l’empresa subministradora us pugui oferir a l’inici de la relació com contraprestació per la signatura del contracte. Semblen regals, però en realitat no ho són, ja que es valoren econòmicament al contracte i haureu de retornar a l’empresa subministradora el seu import amb la compra de més producte.

En els últims temps, també hem observat que determinades empreses subministradores fan valdre els termes del contracte signat davant els Tribunals, ja que han demandat judicialment als hostalers per no complir el contracte de compra de productes que van signar en el seu dia.

Per això, es molt important que seguiu els consells que us hem donat anteriorment abans de la signatura del contracte. Un cop signat el contracte, ja pot ser massa tard.

– En els contractes d’explotació de màquines recreatives també és molt important conèixer l’abast de les obligacions que assumiu amb les empreses explotadores. Aquests contractes impliquen atorgar l’exclusiva de la instal·lació de les màquines recreatives en el vostre establiment a una empresa determinada durant un període de temps.

Normalment, el representant de l’empresa operadora us vindrà a veure amb el contracte a la mà i al principi de la relació us pot impressionar amb determinats “regals”. Tampoc us deixeu impressionar, i seguiu les mateixes recomanacions que us fèiem a l’apartat dels contractes de subministrament de mercaderies. Llegiu bé el contracte i aneu amb compte amb el què signeu.

Les empreses operadores porten la dinàmica d’augmentar els seus beneficis amb les màquines recreatives, a base de carregar-nos als hostalers més despeses.

En aquest sentit, heu de saber que la taxa del joc a l’any 2015 d’una màquina recreatives tipus B (escurabutxaques) està valorada en 3.656 €, és a dir, no ha augmentat respecte la d’anys anteriors. Normalment, l’empresari hostaler i l’empresa operadora satisfan aquesta taxa al 50% a través d’un pacte verbal o per escrit en un contracte.

Tot i això, s’ha de dir que el acords que l’empresari hostaler i l’empresa operadora de màquines recreatives adopta, són privats i prevalen a qualsevol acord general del sector.
Amb la finalitat de que tinguem arguments per defensar els nostres interessos a l’hora de negociar la instal·lació i explotació de màquines recreatives en els nostres establiments, des d’HOSTALERIA DE LLEIDA fem les següents recomanacions:

 1. Regular les relacions amb l’empresa operadora en un contracte per escrit. Si aquest contracte el redacta l’empresa operadora, llegiu-lo bé i aneu amb compte amb el què signeu.
 2. Sol·licitar al Servei Territorial del Joc i d’Espectacles l’autorització d’instal·lació de màquines en el vostre establiment.
 3. Signar la sol·licitud de l’autorització d’emplaçament (amb reconeixement de la signatura) que també ha d’anar signada per l’empresa operadora. L’empresa operadora la presentarà al Servei Territorial del Joc i d’Espectacles. Aquesta autorització empara la instal·lació d’una màquina de l’empresa operadora en el vostre local per un període de 5 anys. Acabat aquest termini, s’ha de formalitzar una nova autorització d’emplaçament. Per això és important que la durada del contracte, coincideixi amb la data de caducitat de l’autorització d’emplaçament. Si al contracte signeu una clàusula de renovació o prorroga automàtica, malgrat hagi caducat l’autorització d’emplaçament, continuareu estant obligats amb l’empresa operadora pel contracte privat.
 4. Vigilar amb els canvis de titularitat de l’establiment. El canvi de titularitat de l’establiment no implica l’extinció de les autoritzacions d’emplaçament vigents, i la nova persona titular queda subrogada en els drets i les obligacions de l’anterior, sempre que aquest canvi es produeixi abans de sis mesos de la data de finalització de les autoritzacions d’emplaçament vigents. Tot i això, s’ha de tenir en compte que l’art. 40.2 del Reglament de màquines i d’atzar, que estableix aquesta regulació en els canvis de titular, va ser declarat nul per la Sentència del TSJ de Cataluña n.º 355/2012 (Sala Contenciós administrativa, 5ª) de 4 de juny de 2012. Per això, abans de fer un canvi de titular en un local o adquirir en “traspàs” un establiment on hi ha instal·lades màquines recreatives, us aconsellem que us adreceu al Servei Territorial del Joc i d’Espectacles de la Generalitat per informar-vos, ja que és l’òrgan administratiu que atorga les autoritzacions de les màquines.
 5. Comprovar de forma fefaent que la quantitat que l’empresa operadora retira de la recaptació durant tot un any, destinada al pagament de les Taxes de la màquina, no sigui superior a 3.656 €. Per exemple: Un establiment que no tanqui cap setmana per vacances, haurà de dividir 3.656 € entre 52 setmanes/any, el resultat és 70 € per setmana. Si l’establiment tanca un mes per vacances, els càlculs s’han de fer dividint 3.656 € entre 48 setmanes/any, i el resultat és 76,17 € per setmana. Tenim coneixement que actualment les empreses operadores estant retirant És molt superior a aquesta quantitat.
 6. Aquesta quantitat s’ha de retirar en un màxim de setmanes a l’any, que és el que realment s’ha de destinar als impostos. NI UN EURO MÉS.
 7. Incloure en el contracte amb l’empresa operadora una clàusula de regularització d’aquestes quantitats a final d’any. És a dir, passar comptes, d’acord amb aquests criteris.
 8. Si en el moment de la recaptació, el recaptador no està d’acord en retirar aquesta quantitat, heu de saber que els diners de la màquina corresponen a l’hostaler en la mateixa mesura que a l’empresa operadora i, per tant, no s’ha d’admetre que en cap negoci de DOS, només decideixi UNA de les parts.
 9. Des de la Federació, INFORMEM, ACONSELLEM I RECOMANEM, però és l’hostaler qui ha de decidir. També tenim a la vostra disposició un model de contracte que podeu utilitzar.
  Properament en aquest Butlletí, publicarem la segona part d’aquest article i us donarem una sèrie de consells a l’hora de signar contractes d’arrendament de local, d’arrendament d’indústria, compravenda de maquinària, contractes d’assegurança o els contractes amb SGAE o AGEDI.

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar al Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA:
Sr. Javier Portolés García
Tel. 973.24.88.58
e-mail: jportoles@hostaler.org