Saps com pots reduir la teva factura fiscal abans d’acabar l’any?

Arribats als últims dies de l’any és el moment de fixar-nos en quines accions podem dur a terme per reduir la quota de la declaració de renda de 2017 que farem la propera primavera.

  • Aportacions a plans de pensions. És una de les poques deduccions fiscals que encara són aplicables. L’aportació anual màxima és de 8.000€ i també es poden fer aportacions a favor del cònjuge.
    A l’hora de rescatar-los, tributen com a rendiments del treball i es pot aplicar una reducció del 40% sobre el capital rescatat, per les aportacions fetes abans del 31 de desembre de 2006. A més, és important fer una bona previsió fiscal del rescat per reduir al màxim la tributació.
  • Lloguer de l’habitatge habitual. A Catalunya segueix vigent la deducció per persones en determinades situacions (menors de 32 anys, aturats de llarga durada, etc) i, a banda, també podran gaudir d’una deducció per lloguer aquells qui tinguin un contracte d’arrendament anterior a l’1 de gener de 2015.
  • Compra de l’habitatge habitual. Continua vigent la deducció per les compres anteriors al 2013. En aquests casos, és interessant valorar la opció de fer una amortització extraordinària de la hipoteca per arribar als 9.040€ màxims anuals (entre capital i interessos) i així poder aplicar la màxima deducció en aquest 2017.
  • Donatius a ONGs i determinades associacions o fundacions. Sobre els primers 150€ aportats, podrem gaudir d’una deducció del 75%, és a dir, de 112,50€. Per tant, l’aportació ens suposa realment un cost de 37,50€. A partir dels 150€, la deducció serà del 30%, o del 35% si durant els dos anys anteriors hem aportat a la mateixa entitat, una quantitat igual o inferior a la de 2017.
  • Beneficis fiscals aplicables als majors de 65 anys. En primer lloc, en cas de transmetre el seu habitatge habitual, el guany patrimonial generat estarà exempt de tributació. En segon lloc, en cas que es vengui qualsevol element patrimonial (accions, immobles, etc) el guany patrimonial també estarà exempt de tributació amb el requisit que l’import obtingut, fins als 240.000€, el reinverteixi en el termini de 6 mesos, en la constitució d’una renda vitalícia a favor seu.

Per tant, és important fer una anàlisi completa del nostre cas per si abans de finals d’any podem aplicar algun dels mitjans d’estalvi fiscal, tenint en compte la nostra situació personal i familiar, i els ingressos totals anuals previstos per l’exercici 2017.

El nostre departament d’assessorament fiscal resta a la teva disposició per realitzar un estudi detallat del teu cas, així com per resoldre qualsevol dubte que se’t plantegi.

Telèfon Departament Fiscal – 973 24 88 58