Possibles incidències en el subministrament elèctric si teniu contractats menys de 15 kw. de potència

Segons el  Real Decret 110/2007, tots els comptadors antics s’han de substituir pels nous Telegestionats. L’Ordre ITC/3860/2007 estableix que tots els comptadors de mesura en els subministraments d’energia elèctrica amb una potència contractada fins a 15KW, hauran de ser substituïts per nous equips que permetran la discriminació horària i la tele-gestió, seguint el Pla de Substitució aprovat per l’organisme estatal corresponent.

Aquest nou comptador disposa d’un dispositiu intern (ICP) que actua com a element de control de potència i que proporciona seguretat addicional per prevenir riscos en la seva instal·lació elèctrica.

Una vegada activat l’ICP, si la potència demandada de forma simultània supera la potència contractada, aquest dispositiu interromprà de forma temporal el subministrament elèctric, quedant l’establiment sense llum. Si aquesta situació es produís de forma reiterada, s’hauria d’ajustar la potència contractada del local d’acord amb les especificacions de les màquines i necessitats particulars. De no ajustar-ho, els inconvenients poden ser des de la interrupció del subministrament en ple servei , pèrdues en la facturació diària i danys en el gènere en neveres i congeladors.

Recordeu que la Federació d’Hostaleria i l’empresa RSConsultors tenen tancar un acord en què qualsevol soci que ho sol·liciti se li fa un estudi gratut de la seva factura de la llum i de les potències que té  contractades per tal de reduir costos de l’energia.

En el cas que us trobeu situació que teniu contractats menys de 15kw i que el vostre consum habitual sigui superior us recomanem que ens truqueu per tal que us puguem assessorar i fer els canvis que facin falta per tal que no us trobeu amb talls de subministrament d’electricitat.