Possibilitat de prestar serveis de restauració per a transportistes professionals en ruta a les àrees de servei d’autopistes i altres vies

Al DOGC de dissabte 14/11/2020 es va publicar la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Com ja es conegut per tots, aquesta resolució pròrroga fins les 00:00 hores del 23/11/2020 la suspensió de les activitats d’hoteleria i restauració vigents.

Però la novetat d’aquesta Resolució és troba al seu apartat 13.3 i és la següent:

“3. En les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment, amb l’excepció dels serveis de restauració per a transportistes professionals en ruta, i sempre aplicant de manera rigorosa les mesures higièniques i de seguretat establertes en el pla sectorial de restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.”

Respecte a l’horari en què es poden prestar els serveis de restauració per a transportistes professionals en ruta a les àrees de servei d’autopistes i altres vies, la resolució no ho regula expressament però us recomanem que es faci entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, atès que aquesta és la franja horària per la recollida a l’establiment en els serveis de restauració.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).