Plaques solars, com reduir encara més la factura de la llum

L’any 2014 es va signar un conveni de col·laboració amb l’empresa RS Consultors amb el que es va voler donar una solució a la situació del mercat elèctric d’aquells moments. Durant aquests gairebé 6 anys, més de 350 empreses heu sol·licitat aquest servei, en el que se us revisa la vostra factura de la llum i se us proposa una sèrie de canvis per tal de reduir els costos al màxim. A partir d’aquí es fa un seguiment anual per tal d’anar-vos assessorant i adequant amb la millor opció de cada moment.

També des de fa ja uns anys s’hi ha introduït la possibilitat que us facin l’estudi d’un projecte per la instal·lació de plaques solars. Els excedents que genera de producció (és a dir, l’energia sobrant) es ven directament a companyies. Això ajuda a amortitzar més de pressa les inversions.

Les plaques solars estan garanties de fins a 25 anys de producció, garantia que la dona el fabricant i la  amortització de la inversió va  d’entre 4 a 6 anys, dependrà també de poder-se acollir en alguna subvenció o juts que es puguin aconseguir a cada comarca.

Els negocis de temporada poden arribar a optimitzar més aquesta amortització, ja que durant el període que no funcionen, el rendiment de tota l’energia generada va directament a minorar el temps d’amortització del projecte. Aquest punt pot ser molt interessant tant per càmpings com per hotels que no estan oberts tot l’any.

Estudis personalitzats

En aquests estudis es contempla en tot moment l’orientació i captació solar de cada establiment. A més, es tenen en compte tots els factors meteorològics de cada zona. Aquestes dades s’extreuen del centre més important de meteorologia d’Europa.

La mitja dels estudis donen un estalvi directe d’un 30% fins a un 50% i segons la inversió es pot aconseguir fins a un 70%.

Els projectes inclouen:

 1. Estudi tècnic
 2. Estudi econòmic, Pla d’amortització i viabilitat de la Instal·lació
 3. Enginyeria
 4. Gestió administrativa: tramitació del punt de connexió, tramitació de llicència d’obres, tramitació de tota la documentació…)
 5. Assessorament de la producció: El client sempre obtindrà resposta d’una manera directa i tècnica per part nostra.
 6. Finançament a mida: Buscarem i raonarem amb el client les condicions de pagament.
 7. Monitoratge dels equips: La instal·lació inclourà el sistema de comunicacions que permetrà monitorar totes les variables elèctriques del sistema elèctric de la instal·lació per mitjà del software proporcionat pel fabricant dels inversors.A tota hora el client i nosaltres podrem portar un control de la producció de les plaques i el consum directe de la xarxa. Aquest control es podrà porta mitjançant el mòbil, tableta, PC… Per tant el client estarà informat en tot oment de la seva producció solar.

Garanties

 1. Es garanteix  la producció anual que s’estima als projectes.
 2. Els mòduls (plaques) fotovoltaiques i el seu rendiment lineal 25 anys.
 3. Es garanteix  la fabricació 12 anys
 4. L’estructura d’alumini anoditzat dels suports i els d’encletxes d’acer inox 15 anys

En el cas que estigueu interessats tant a fer l’estudi de les factures de llum o us assessorin amb projectes de plaques solars, us poden posar en contacte amb la federació al tel. 973 24 88 58 o enviant un correu electrònic a federacio@hostaler.org