Pla Turisme Segur – Campanya Segrest Virtual

La CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) ens ha enviat una circular informativa per comunicar-nos que en relació a les tasques de prevenció que el “Plan Turismo Seguro de la Policía Nacional” té encomanades; la Direcció General de la Policia ha llançat una campanya a nivell nacional per a la prevenció dels segrestos virtuals.

En concret, es pot accedir a aquesta informació a través del següent enllaç de la pàgina web de la Policia Nacional:

https://www.policia.es/actualidad/pre_secuestros_virt.html
https://www.policia.es/actualidad/videos/secuestros_virt.mp4

Així mateix, us facilitem en arxius adjunts:

Butlletí informatiu de prevenció del Segrest Virtual
Tríptic de prevenció del Segrest Virtual

La CEHAT agrairia que difonguéssiu aquesta informació per a la seva difusió i coneixement entre el personal dels vostres establiments, atès que entén que és altament beneficiós per a la prevenció del fet indicat i aconseguir un turisme segur.