Pla Nacional del Turisme Espanyol 2012-2015

Espanya és líder mundial en turisme: és el segon país en ingressos per turisme internacional del món i el quart en nombre de turistes internacionals. L’activitat turística és clau per a l’economia espanyola ja que suposa més d’un 10,2% del PIB, aporta un 11,39% d’ocupació i mitiga el desequilibri de la nostra balança comercial. En la conjuntura actual, els sectors estratègics de la nostra economia han d’actuar com a palanques per impulsar un canvi d’escenari que ens situï en el camí del creixement i la generació d’ocupació, entre ells, el turisme ha de ser aposta prioritària pel seu lideratge mundial, pel seu caràcter transversal i tractor en l’economia i per la seva orientació a mercats que mostren els primers signes de recuperació.

Es cert però, que l’activitat turística a Espanya ha patit una pèrdua important de competitivitat en els últims anys i que la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del nostre model està en entredit de cara al futur. S’apunta a la fi d’un cicle econòmic que va començar fa més de 50 anys i en el qual s’estan covant els nous líders turístics mundials fonamentats en la innovació.

És imprescindible, per tant, abordar mesures que activin un punt d’inflexió, detenint el declivi i activant un creixement sobre bases sòlides que permetin assegurar el lideratge i la competitivitat del nostre model.

Documents Relacionats

Plan Nacional del Turismo Español 2012-2015

Font: Gestión de Restaurantes – www.gestionrestaurantes.com
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort