Pla Estratègic i de Màrqueting Turístic a Catalunya 2013-2016

El passat 16 de setembre es va presentar a Lleida i a Sort el Pla Estratègic i de Màrqueting de Turisme de Catalunya 2013-2016 per part de la Subdirectora General Turística, la senyora Carme Rubió i pel Subdirector de l’Agència Catalana de Turisme, el senyor Patrick Torrent.

Aquest document defineix els principis bàsics del model turístic de Catalunya a mig termini, i també estableix les directrius a llarg termini amb l’any 2020 com a horitzó.

El Pla es basa en desenvolupar un model turístic amb criteris de competitivitat sostenible mantenint l’equilibri entre la quantitat i la qualitat del turisme i estableix les pautes per promocionar i vendre Catalunya en els propers anys, prioritzant l’increment dels ingressos turístics, millorant el coneixement de la demanda, treballant per la fidelització dels visitants i incrementant la rendibilitat de l’acció promocional.

La seva posada en marxa suposarà una nova manera de treballar basada en l’aprofitament del potencial de les tecnologies i les xarxes socials, en la creació de nous productes i establint unes relacions estretes amb la resta d’actors del sector.

L’elaboració del Pla ha comptat amb una important participació sectorial i s’ha basat en un ampli programa de recerca i d’investigacions.

Documents Relacionats
Pla Estatègic de Turisme de Catalunya
Pla de Marquèting Turístic de Catalunya 2013-2015