Pla de formació online gratuïta 2017 del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha elaborat un nou “Pla de formació online Ara Lleida 2017” amb l’objectiu d’oferir coneixement i facilitar eines per a millorar la competitivitat del sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida. Aquest Pla de formació consta de 18 cursos online gratuïts que podeu consultar a www.aralleida.cat/formacio.

L’objectiu d’aquests cursos consisteix a desenvolupar una habilitat concreta en un temps rècord, acompanyats d’un servei d’orientació a l’usuari per ajudar-lo a assimilar amb seguretat els coneixements adquirits i amb una interacció contínua (consultes directes) entre els alumnes i els experts que gestionen cada curs.

Va adreçat al sector públic i privat de la demarcació de Lleida vinculat amb l’àmbit del turisme, del patrimoni natural, esportiu, cultural i de la promoció turística, permetent ampliar i perfeccionar coneixements en matèria de comercialització, comunicació i màrqueting.

Per a més Informació i detall de les inscripcions a:

www.aralleida.cat/formacio
Tel. 973 245 408
e-mail: info@aralleida.cat