Participa a les V Jornades Gastronòmiques del Caragol 2013

Del proper 1 al 26 de maig tindran lloc les V Jornades Gastronòmiques del Caragol – Primavera amb sabor d’Aplec, que organitza la Federació de Colles. En aquest full d’inscripció trovareu la informació de la participació així com les contraprestacions econòmiques.