Pareu compte amb les empreses d’assessorament energètic

Durant les últimes setmanes hem detectat que a varis establiments associats de la ciutat de Lleida els hi han passat comercials de temes energètics que diuen que vénen de la Federació d’Hostaleria de Lleida.

La Federació té un conveni amb RSConsultors que és qui fa l’assessorament en llum i gas. Sempre us demanaran les factures abans i us presentaran un informe al cap d’uns dies amb el que ells consideren que necessiteu per optimitzar els preus i les potències que tingueu contractades. Serà decisió vostra tirar endavant la proposta. Aquest servei no té cap cost.

Per altra banda us recomanem que sempre que signeu qualsevol tipus de contracte:

  • Demaneu la identificació de la persona i de l’empresa per la qual ve.
  • Demaneu el seu telèfon de contacte.
  • En cas que signeu algun contracte, demaneu que us entreguin en aquell moment una còpia del contracte signat per ambdues parts amb les condicions pactades
  • Desconfieu si el mitjà de signatura és a través de tablet o telèfon mòbil.

En el cas que no ho tingueu clar, podeu trucar-nos a la Federació (973 24 88 58) per comprovar que l’empresa que us fa l’informe és realment la que la Federació té relació. 

En cas de dubte recomanem no signar res sense consultar-nos.  Un cop signat, la resolució del contracte té conseqüències econòmiques no desitjades.