Termini d’ingrés dels rebuts d’IAE

Amb caràcter general les empreses estan obligades a liquidar l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques),  si la seva xifra de negocis de l’últim Impost de Societats presentat a la data de meritació de l’impost de societats, és superior a 1.000.000 €. (l’1 de gener de 2017 es merita l’IAE de l’any 2017, tenint en compte la xifra de negocis declarada a l’últim impost de societats presentat, és a dir, el de l’any 2015)

S’ha de tenir en compte que l’abonament d’aquestes quantitats s’han de fer en funció de:

  • Si té caràcter de municipal. En aquest cas, qui s’encarrega de la seva gestió i recaptació sol ser l’Ajuntament o la Diputació.
  • Si té caràcter provincial o nacional, en aquest cas és Hisenda qui realitza la seva gestió. Així doncs, en aquest cas l’ingrés en l’exercici 2017 ha de realitzar-se des del passat 15 de setembre fins al pròxim dia 20 de novembre (inclòs).  Us recomanem que reviseu si el teniu domiciliat o us envien la  carta de pagament a la vostra seu.