Ordre que regula els serveis essencials a determinats allotjaments turístics

Per tal de deixar més clar en quins casos poden els establiments d’allotjament turístic prestar serveis i en quines condicions, us adjuntem l’ORDRE que ho regula i els documents aclaridors.

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.

Documents relacionats
Circular de T&L para CEHAT ORDEN TMA/277/2020, de 23 de Marz – Declaración como servicios esenciales a determinados establecimientos turísticos
Cuestiones aclaratorias Informe de la suspensión de la actividad en alojamientos turisticos