Obligatorietat de contestar tots els requeriment que rebis de qualsevol Administració en relació a l’embargament de sous i salaris de treballadors

Si reps una notificació de qualsevol administració pública sobre sol·licitud d’informació en la diligència d’embargaments de sous, salaris i pensions d’un treballador, NO DEIXIS de contestar l’annex informatiu.

Encara que el treballador no estigui a la teva empresa, o no arribi als mínims salarials per tal de procedir a l’embargament del sou, has d’informar-los de la situació del treballador en referència al sou que rebi, o si ja no pertany a la teva plantilla, o si se li està aplicant altre embargament.

La falta de presentació de l’annex d’informació respecte al treballador, constitueix un incompliment d’aquesta obligació i una POSSIBLE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA PER UN PERJUDICI CAUSAT PER L’INCOMPLIMENT DE L’ORDRE D’EMBARGAMENT.