Obert el temini per la participació en el procès d’elaboració del Pla de seguretat alimentària 2017-2021

La Llei 18/2009, de salut publica, estableix que és necessari disposar d’un Pla de seguretat alimentària de Catalunya, el qual ha de ser el marc de referència de les accions públiques en aquesta matèria tant de la Generalitat com dels ens locals.

El procediment d’elaboració del Pla ha de garantir la intervenció de les administracions, les institucions, les societats científiques i els professionals relacionats amb la seguretat alimentària.

Per tal de donar continuïtat al Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2012-2016, l’Agència Catalana de Seguretat alimentària en col·laboració amb els  Departaments de la Generalitat amb responsabilitats en agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, salut, medi ambient i consum, han  elaborat una proposta del que ha de ser el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021, a la qual podeu accedir mitjançant el següent enllaç als efectes que pugueu participar en l’elaboració del document final fent les aportacions que considereu oportunes. Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021. Versió per a la participació.

Les aportacions s’han de fer abans del 8 de setembre de 2016, ja que a partir d’aquesta data s’iniciarà el procediment per que el nou Pla pugui ser informat favorablement per la Comissió Directora de Seguretat Alimentària i posteriorment aprovat pel Govern de la Generalitat tal i com preveu la Llei de salut pública.