Novetats respecte a la maternitat en l’IRPF

Exempció de la prestació per maternitat

Després de la gran controvèrsia sorgida al voltant de la tributació de la prestació per maternitat a càrrec de la Seguretat Social, aquest mes d’octubre el Tribunal Suprem l’ha declarat exempta de tributació basant-se en una interpretació de l’article 7 de la llei de l’IRPF en què entén que aquesta exempció es refereix tant a la maternitat, com al naixement o l’adopció.

Fins ara, l’Administració Tributària havia denegat aquesta exempció de manera que les mares que percebien aquesta prestació l’havien d’incloure a la seva declaració de renda de la mateixa manera que una nòmina, com a rendiment del treball. Ara en canvi, a la declaració de l’IRPF de 2018, ja no s’hi hauran d’incloure.

Per tant, totes aquelles persones que l’hagin percebut durant els anys 2014, 2015, 2016 o 2017, podran sol·licitar la devolució de la part d’Impost sobre la Renda corresponent als ingressos obtinguts per la maternitat. A tal efecte, s’espera que la mateixa Administració aclareixi si es posa en funcionament un formulari per instar aquestes devolucions, si s’inclou una casella en la propera declaració de renda, o bé, si la tramitació es fa a través d’una sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts.
Si us trobeu en una d’aquestes situacions, poseu-vos en contacte amb el nostre Departament Fiscal per tal de valorar la via per fer la corresponent reclamació.

Deducció addicional per pagament d’escola bressol

Aquest 2018 les mares treballadores que paguin escoles bressol pels seus fills menors de 3 anys podran gaudir d’una deducció addicional de 1.000 euros que cobririen despeses no subvencionades de jardí d’infants o centres d’educació infantil, per preinscripció, matrícula, assistència i alimentació. S’afegeix als 100 euros mensuals de què gaudeixen actualment les mares treballadores fins que els fills compleixen aquesta edat.

L’import de la deducció és de 83,33 euros per cada mes complet en què se satisfacin aquestes despeses i es compleixin la resta de requisits fins a l’any que el nen compleixi els 3 anys, en què serà aplicable fins al mes abans de començar el segon cicle d’educació infantil. En tot cas, la deducció es limitarà a l’import total de les despeses i a les cotitzacions a la Seguretat Social durant l’exercici.

És important per tant, conservar els justificants dels pagaments efectuats per aquest concepte per tal de poder justificar la deducció.

Per qualsevol dubte o aclariment al respecte contacteu amb nosaltres a través del 973 24 88 58.