Novetats en la Renda 2018

Enguany la campanya de l’IRPF presenta algunes novetats que ja han tingut cert ressò als mitjans de comunicació com són les despeses deduïbles pels autònoms i les relatives a la maternitat tant pel que fa a les prestacions exemptes com a la deducció per quotes de llars d’infants.

Com sempre recomanem, és important comprovar les dades fiscals de cadascun dels membres de la unitat familiar i, si tenim dret a gaudir d’alguna reducció o deducció. Cal recordar que no s’apliquen automàticament ni les quantitats pendents de compensar a favor nostre, ni tampoc les variacions en la nostra situació personal.

En termes generals, estan obligades a presentar la renda aquelles persones que hagin tingut rendiments del treball superiors a 22.000 euros o bé, a 12.643 euros si procedeixen de més d’un pagador i el segon supera els 1.500 euros. No obstant això, la percepció d’altres fonts d’ingressos pot obligar també a la seva presentació.

D’altra banda, haver presentat una declaració un any, no vincula a presentar-la en els exercicis successius, sinó que cada exercici es valora de forma independent si s’està obligat o no a presentar la renda. En aquest sentit, és important revisar cada any la nostra situació fiscal per comprovar si l’hem de fer, si ens és més favorable conjunta o individual, o bé, si tot i no estar-hi obligats, ens interessa presentar-la perquè ens tornen diners.

Les principals novetats de la campanya d’enguany són:

 • La deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.
 • Exempció de la prestació de maternitat i deducció addicional a la maternitat per a despeses de llars d’infants autoritzades per fills fins els 3 anys.
 • Deducció de despeses de manutenció d’empresaris individuals i de despeses del seu habitatge per l’afectació parcial a l’activitat econòmica.
 • Deducció per cònjuge discapacitat a càrrec i increment addicional per fill en famílies nombroses.
 • Increment fins als 10.000€ d’exempció per premis de determinades loteries subjectes a gravamen especial, a partir de 5 de juliol de 2018.

Les dates clau d’aquesta campanya són:

1 de juliol Últim dia de presentació de les declaracions.
Pagament del 100% o del 60% de la quota si s’ha sol·licitat el fraccionament.
5 de novembre Pagament 2n termini del fraccionament (40%).

Per últim, cal tenir present que Hisenda pot fer un exhaustiu encreuament de dades per comprovar les declaracions presentades, ja que té coneixement, entre d’altres de:

 • Les imposicions i retirades d’efectiu en comptes corrents.
 • Les recaptacions per targetes de tots els establiments.
 • Lloguers d’immobles publicats en plataformes online i altres mitjans.
 • Consums elèctrics de tots els habitatges.
 • Les subvencions percebudes, com ara la PAC.
 • Les rendes o pensions cobrades de l’estranger.
  Des d’Hostaleria de Lleida estem a la vostra disposició per tramitar la vostra declaració i amb el compromís d’obtenir així, el màxim estalvi fiscal.