Noves retencions d’IRPF per 2016

L’1 de gener de 2016 entren en vigor els nous tipus de retencions aprovats amb la reforma fiscal de l’any 2015. Recordem que amb les modificacions introduides el Reial Decret Llei 9/2015, es va avançar en part la reducció dels tipus de retenció a partir del 12 de juliol de 2015.

Les noves retencions queden refexades en el següent quadre resum:

Retencions_2016