Noves mesures urgents RDL 11/2020 de 31 de març complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19

El nou RDL 11/2020 de 31 de març per mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19 són 88 pàgines. Us fem un primer resum del qual considerem afecta més al sector.

S’engloben en quatre grans marcs:

  1. Treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables.
  2. Autònoms
  3. Consumidors
  4. Mesures per mantenir l’activitat econòmica:
    4.1. Industrialització
    4.2. Flexibilització i suspensió subministres per pimes i autònoms

Els més perjudicats els autònoms, no inclouen garanties suficients per a les Pimes.

Continuarem lluitant, per aturar el pagament d’impostos, del lloguer dels locals, i un crèdit fàcil i assequible.

Lloguer dels locals

No parla de solucions entorn dels lloguers dels negocis. La majoria està fent acords amb el propietari, majoritàriament exoneració total pel període de tancament, i parcial després. O exoneració parcial, per exemple 70% d’exoneració, durant 6 mesos.

Per tant, si pagueu lloguer us recomanem que us poseu en contacte amb el vostre propietari i pacteu. Tingueu també en compte les instruccions que ja us vam informar fa uns dies en l’article  La suspensió dels lloguers és una prioritat per als hostalers mentre duri l’estat d’alarma

Hipoteca local. Disposició Final Primera, punt dos.

Es preveu que es pugui sol·licitar una moratòria de tres mesos, S’ha de sol·licitar en el termini de 15 dies (des del fi de la vigència del RDL 8/2020, és a dir, fins a l’11 de maig de 2020 considerant els 15 dies com a hàbils)

Flexibilització dels costos de subministraments. Articles 42 i 43. Llum i gas

Us recomanem que truqueu al gestor energètic, recordeu que el nostre és RS Consultors, que us farà el tràmit, però espereu un parell de dies, les companyies estan madurant com fer-ho. Si no, heu de fer un càlcul de la potència mínima requerida pels equips que estan funcionant, i sol·licitar a la companyia que teniu. Els costos són gratuïts. Ull amb la reactivació, ho heu de fer amb un termini de cinc dies, i ho heu de fer abans de l’inici d’activitat, en cas contrari amb els recàrrecs de sobrepassar la potència us costaran més que els estalvis.

Suspensió del pagament de subministraments. Article 44.

Els autònoms i PIMES, poden sol·licitar suspensió dels pagaments, s’hauran de fer efectius 6 mesos després de l’estat d’alarma.

Moratòria Seguretat Social i ajornament de deutes. Articles 34 i 35.

És un ajornament, no una exoneració. Sis mesos, sense interessos. Us direm en un proper comunicat qui hi té dret i com es pot tramitar.

Garanties als Consumidors . Article 36.

Ens afecta per la relació amb els nostres clients.
Ampliarem informació, de moment, es donen totes les garanties als consumidors per resoldre contractes sense penalització. (Termini de catorze dies.)

Suspensió terminis en l’àmbit tributari de les CCAA i Entitats locals. Article 53.

Implicaria la suspensió dels terminis de procediments tributaris de la Generalitat i dels Ajuntaments. Ho hem de confirmar.

Disposició línies de Crèdit

Més enllà del que diu aquest decret, estem treballant opcions per poder disposar de crèdits efectius, al mínim cost.
Els que hi ha en l’actualitat, tenen unes característiques molt similars als que hi havia abans de la crisi. Per moments excepcionals, solucions excepcionals.

Altres pagaments. SGAE, FUTBOL…

Fora de l’abast del RD, dir que les entitats de gestió, en concret AISGE, s’han compromès a suspendre els drets i cobraments durant aquest període, entre altres coses, perquè tampoc es genera drets.

En el cas del futbol, Vodafone ha dit que no posaria els rebuts al cobrament, i Movistar els ha carregat avui. No ho podem assegurar, però algú ha comentat que tornarien els diners. El nostre consell, no hi ha prestació de servei, no es genera dret. Per tant, us aconsellem que feu un comunicat senzill al Servei d’Atenció al client de la Companyia, comunicant que com no us presta el servei, procediu a retornar el rebut. Si la Companyia us assigna un número d’incidència, us el guardeu.

Document relacionat
RDL 11/2020 de 31 de març per mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19