Noves línies ICO Emprendedores i Garantia per aquest 2014

S’ha publicat la convocatòria de les línies ICO Emprendedores  i  Garantia 2014 que les  podran sol · licitar fins el 15 de desembre de 2014, els autònoms, les entitats públiques i privades (empreses, fundacions, ONG, Administració Pública), que realitzin inversions productives a Espanya i / o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger.

També podran sol · licitar finançament a través d’aquesta Línia els particulars, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris per rehabilitar habitatges i edificis o reforma dels seus elements comuns.

Accions subvencionables

1. Liquiditat: les necessitats de circulant com ara despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.

2. Inversions productives dins de territori nacional:

  • Actius fixos productius nous o de segona mà.
  • Vehicles turismes, el preu no superi els 30.000 euros més IVA. els vehicles industrials podran finançar-se en un 100%.
  • Adquisició d’empreses.
  • Impost sobre el valor afegit (IVA) o Impost General Indirecte Canari (IGIC).
  • Liquiditat amb el límit del 50% del finançament obtingut.
  • Rehabilitació o reforma d’edificis, elements comuns i habitatges (IVA o impostos anàlegs inclosos) en el cas de comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i particulars.

Enllaç relacionat
Convocatòria