Noves experiències en la comercialització del producte agrari de proximitat

En motiu del 5è Aniversari de la Llotja, s’han organitzat diferents activitats que tenen com a objectiu l’intercanvi d’experiències dels diferents sectors productius de la ciutat.

L’Ajuntament de Lleida vol compartir experiències en la comercialització del producte de proximitat agroalimentari i com presentar el nou projecte Gastroshops que s’està endegant des de Turisme de Lleida per tal de seguir  revaloritzant tota la cadena alimentària des de la producció fins al client final.

Per tots aquests temes Turisme de Lleida ha preparat un cafè tertúlia el proper dimecres, 25 de març a les 19.00 hores, al Palau de Congressos de la Llotja, al lounge del Restaurant Davall.