Nova normativa per la recollida de bolets a la Vall d’Aran

A la Vall d’Aran ha entrat en vigor la nova normativa que regula la recollida de bolets a tots els boscos, per tal d’evitar un deteriorament de l’entorn natural i evitar la desaparició de moltes de les espècies existents. Els  agents  forestals seran els encarregats d’informar els usuaris de l’aplicació d’aquesta  nova normativa, que serà sancionable quan el Conselh Generau d’Aran senyalitzi les pistes forestals.

Aquesta mesura no té un objectiu recaptatori ja que és  totalment gratuïta i el que pretén és eliminar els grups de gent que de fora de la Vall d’Aran es dediquen a recollir bolets únicament per vendre’ls.

Aquesta regulació vol garantir que els aranesos quan surtin a buscar bolets al bosc en trobin, i al mateix temps  potenciar la Vall d’Aran com a destinació turística.

El Conselh Generau d’Aran, serà qui lliurarà un carnet als residents i propietaris de 2ona  residència, a més de lliurar un talonari als establiments hotelers, per tal que aquests el distribueixin entre els clients allotjats. En el cas que els establiments regalin carnets a persones que no estiguin allotjades, el Conselh Generau d’Aran podrà retirar el talonari.

El Conselh Generau d’Aran ha fet arribar al Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran la normativa aprovada i un “link” on els associats podran fer  suggeriments i formular queixes en referència a aquesta nova normativa.

Enllaços relacionats
Normativa per la recollida de bolets
Web per suggeriments i queixes