Nova deducció per inversió

Si has  d’adquirir algun actiu nou d’import elevat i et vols acollir  a la nova deducció del 10% per inversió de beneficis,  fes-ho de manera que obtinguis el màxim estalvi fiscal. I si ets empresari individual, també pots aplicar-te una deducció en el teu IRPF pels actius nous que adquireixis.

Dos anys de termini

Nova deducció. La llei d’emprenedors ha introduït una nova deducció en l’Impost sobre Societats per a les empreses de reduïda dimensió que obtinguin beneficis i que els destinin a la compra d’actius nous, ja sigui immobilitzat material o inversions immobiliàries, inclòs l’arrendament financer, condicionat al exercici de l’opció de compra:

  • La deducció aplicable és d’un 10% de la inversió realitzada en el cas de pymes, i d’un 5% en el cas de micropymes.
  • El termini del que es disposa per portar a terme la inversió és de dos anys (a comptar des de l’inici de l’exercici en el que s’obtinguin beneficis).

Any natural. És a dir, si l’exercici social de la teva empresa coincideix amb l’any natural, els beneficis de 2013 es podran reinvertir entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2014.

En el cas que siguis empresari individual, el percentatge de deducció variarà en funció de si et pots aplicar determinades reduccions sobre els rendiments de la teva activitat:

  • En general, la deducció aplicable és d’un 10% dels rendiments obtinguts després de reduccions.
  • No obstant, si aquests rendiments han gaudit de la reducció per manteniment d’ocupació o de la reducció per inici d’activitat, la deducció serà només d’un 5%.

Percentatge més elevat. Doncs bé, aquestes deduccions són la clau. Si aquest any pots gaudir d’alguna d’elles però en 2014 ja no pots aplicar-la, espera fins el proper any per invertir i així gaudir d’un percentatge de deducció més elevat. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte:

  • Si s’estàs aplicant la reducció per inici d’activitat, també podrà aplicar-la en 2014 (aquesta reducció s’aplica durant dos anys i el 2013 va ser el primer en el que es va implantar). Per tant, en aquest cas no guanyaràs res esperant a 2014, sent l’incentiu del 5% tant si inverteix ara com si ho fas el proper any.
  • Respecte a la reducció per manteniment d’ocupació, has de saber que també es prorrogarà fins el 2014. Atenció!! No obstant, si preveus que en aquest exercici no acompliràs els requisits per aplicar-la (perquè disminuirà la teva plantilla respecte al 2008, o sobrepassaràs els 25 treballadors), llavors sí que et sortirà a compte fer la inversió en 2014.

Com sempre, si tens algun dubte o necessites qualsevol aclariment, contacta amb el Departament Fiscal al telèfon 902 24 88 58.