Nou sistema de liquidació de cotitzacions a la seguretat social

La Tresoreria general de la seguretat social ja va anunciar durant l’estiu passat la implantació d’un nou sistema per la liquidació de les cotitzacions socials. Aquest nou sistema suposa modificacions en l’actual procediment de intercanvi de informació, tractament, estructura i format. Donada la complexitat del projecte i els importants canvis que suposa, amb carácter previ a la seva implatació s’han realitzat proves Pilot, amb un número reduit i tancat de participants.

La TGSS té com a objectius amb aquests  canvis:

  • Major control de la recaptació, ja que la informació es contrastarà amb totes les administracions (INSS, Hisenda, SEPE, Mútues…)
  • Reducció d’errors.
  • Major fiabilitat en el càlcul de les cotitzacions.

Tot això serà possible, perquè la TGSS disposarà d’una base de dades única que nivellarà amb organismes com el SEPE (INEM), afiliació, mútues i l’INSS, amb el que li permetrà validar totes les dades de cotització.

La obligatorietat d’aquest nou sistema està previst per l’any vinent 2015.

Aquest nou sistema implica molt la relació entre les empreses i el seu gestor/assessor laboral, ja que exigeix una comunicació de qualsevol incidència del treballador, lo més immediata possible. El demorar la presentació d’aquestes incidències com per exemple, un comunicat de baixa o alta per malaltia comuna o accident laboral suposarà el error en la comunicació de les cotitzacions.