Nou programa Leader per a l’Alt Urgell i tota la Cerdanya

El programa Leader, és un programa de subvencions per dinamitzar l’economia en entorns rurals. Els fons del programa són de caràcter Europeu i venen gestionats pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca i derivats als diferents Grups Leader d’Acció Local.

Aquestes subvencions tenen l’objectiu d’ajudar al desenvolupament econòmic de les zones rurals i fixar així la població al territori. La dotació econòmica per a l’Alt Urgell i Cerdanya no està definida, tot sembla indicar a que sigui similar a la dels darrers anys, en què ha estat de 4,5 milions d’euros.

Fins ara el programa Leader havia abarcat l’Alt Urgell i part de la Cerdanya, però en aquesta ocasió i per primera vegada tota la Cerdanya s’acollirà als programes europeus d’ajut al desenvolupament rural Leader. La complexitat d’aquest fet és que amb la mateixa quantitat d’assignació s’haurà de donar suport a un territori més gran i amb més iniciatives empresarials.

Actualment el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya està treballant en l’estratègia del nou Programa Leader que s’implementarà a l’Alt Urgell i la Cerdanya fins a l’any 2020. Es realitzen xerrades informatives, entrevistes als diferents actors i enquestes obertes per tal de conèixer les necessitats de la zona i poder fer front a les inquietuds empresarials. Un cop enllestides les necessitats amb totes les propostes s’hauran de presentar al Dptm d’Agricultura Ramaderia i Pesca per tal que les aprovi.

Enguany i com a novetat destaca dins de la nova elaboració estratègica del Programa Leader, és la creació de dues taules de treball formades pels actius del territori que en tot moment marquin les línies de treball i les prioritats del territori. Ara per ara s’han realitzat dues reunions a l’Alt Urgell i Cerdanya i les activitats per les que s’ha demanat més inversió són serveis complementaris al sector turístic com són les empreses de guies i esports d’aventura, i pel que fa a la resta de sectors són l’agroalimentari, el de energies renovables i el de noves tecnologies.

Sembla ser que hi ha una línia de treball en la que es subvencionaran iniciatives que ajudin a dinamitzar la zona, ja sigui com a empreses receptives o com a generadors d’activitat com forns de pa o comestibles en pobles petits.

Per més informació: http://www.desenvolupamentrural.cat/gals/6