Nou model de classificació de les Oficines de Turisme

El divendres 16 de maig es va publicar al DOGC el DECRET 66/2014, de 13 de maig, de regulació dels Serveis d’Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya, que trobareu en aquest enllaç: DECRET 66/2014, de 13 de maig

Aquest Decret substitueix el Decret 127/2010, adaptant els requeriments necessaris per formar part de la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya als temps actuals.

El Decret entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació, demà 5 de juny. A partir d’aquí, s’estableix un termini de sis mesos per tal que les oficines de turisme adscrites a la Xarxa es classifiquin en alguna de les tres categories previstes en el Decret, d’acord amb les característiques de l’oficina de turisme.

La classificació es farà presentant una declaració responsable davant l’Oficina de Gestió Empresarial, la qual farà la inscripció i trametrà l’expedient a la Direcció General de Turisme per tal de fer les comprovacions oportunes.

Passats els sis mesos des de l’entrada en vigor del Decret, sense haver-se classificat, suposarà iniciar el procediment per donar de baixa l’oficina de turisme del Registre de Turisme de Catalunya (RTC).

Entrada en vigor del Decret 66/2014: 5 de juny
Data límit per tal que les oficines de turisme adscrites a la Xarxa es classifiquin: 5 de desembre

Model normalitzat de declaració responsable

Xarxa d’Oficines OGE

Per a qualsevol consulta o informació complementària sobre el tema de referència, us podeu posar en contacte amb el Sr. Isaías Rodriguez, responsable d’Informació, mitjançant el correu electrònic irodriguezt@gencat.cat