Nou contracte Tarifa Joven

El Ministeri de Treball ha creat un nou contracte anomenat TARIFA JOVEN, per nois i noies majors de 16 anys i menors de 25 o menors de 30 si tenen qualsevol tipus de discapacitat.

Lo que es vol promoure amb aquest Sistema Nacional de Garantia Juvenil es que tots els joves, esmentats anteriorment, no ocupats ni integrats en els sistemes d’educació o formació puguin rebre una oferta d’ocupació, educació continua, formació d’aprenent o termini de pràctiques fins ha acabar l’educació formal o al quedar desocupades.

Per poder beneficiar-se d’aquest Sistema Nacional de Garantía Juvenil, serà necessari esta inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

En aquest Sistema Nacional de Garantia Juvenil només es poden inscriure el jovent que:

Espanyols, ciutadans de la Unió i nois/noies que tingui autorització de residencia i treball.

  1. Estar empadronat a España.
  2. No haver treballat en els últims 30 dies naturals abans de la data de presentació de la sol·licitud.
  3. No haver rebut accions educatives que sigui superior a les 40 hores mensuals en els últims 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  4. No haver rebut accions formatives que sigui superior a les 40 hores mensuals en els últims 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

La finalitat d’aquesta contractació es ocupar a un gran nombre de nois/noies entre aquestes edats i amb una baixa formació per a que s’introdueixin en el mercat laboral.

Per a que les empreses s’impliquin, el Ministeri de Treball bonifica la contractació que ha de ser fixa, durant 6 mesos amb 300 € mensuals.

Hem de tenir en compte que aquesta contractació s’ha de mantenir almenys 6 mesos i mantenir el nivell de contractes indefinits i plantilla, que la empresa té en el mateix moment de la celebració del contracte amb el noi/noia.

Aquesta bonificació es compatible amb d’altres que es puguin aplicar amb aquest jove.