Nombre de Treballadors al sector

Al tancament del mes d’Abril s’ha batut un altre record, hem tornat a augmentar el nombre de treballadors contractats a Espanya. El sector que més ha contractat, l’ hostaleria i la construcció. A nivell d’Espanya, el nombre de treballadors al nostre sector ha fet un augment d’un 7 %, amb respecte amb el mateix mes de l’any passat. A Lleida no ha estat així, i ens hem quedat amb pràcticament el mateix nombre de treballadors que l’any passat, un augment del 0,3%.

Evolucio contractacio sector hostaleria 04-2015600xpx

Tot i que aquest mes es veu alterat per la situació de la setmana santa al calendari, i a Lleida en concret per coincidir amb el tancament de la temporada de neu, s’observa que Lleida es distancia de la mitja espanyola, i manté un índex de creixement més moderat.

Evolucio contractacio sector hostaleria 04-2015600xpx