Actualització: Modificació de les tarifes a l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (Taxa Turística) a partir de l’1 de gener de 2021

L’11 de juny es va publicar al DOGC que la modificació de les tarifes de l’Impost sobre les estades en establiments turístics ”TAXA TURÍSTICA” finalment entrarà en vigor l’1 de gener de 2021.

Per tant, queda sense efecte l’entrada en vigor el dia 1 de juliol de 2020 d’aquest increment de tarifes, que s’havien aprovat a l’abril junt amb la Llei de Pressupostos de Catalunya.

Com ja sabeu, la quota s’obté de multiplicar el nombre d’estades pel tipus de gravamen corresponent segons el tipus d’establiment, d’acord amb la tarifa següent:

Nova tarifa a partir de l’1 de gener 2021.
Tarifa anterior fins al 31 de desembre  de 2020.

*La tarifa especial és aplicable a les estades en els establiments que, dins un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten activitats de joc i apostes.
**En el supòsit de reserva anticipada de l’allotjament, la tarifa aplicable és la vigent en el moment de fer la reserva sempre que se satisfaci en aquest moment l’import de la reserva i de l’impost.
***S’afegeix un recàrrec a la ciutat de Barcelona, que s’ha d’establir per ordenança municipal i publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

RECORDEM

Facturació: s’ha de consignar en la factura emesa als clients, de manera diferenciada de la contraprestació dels serveis, l’import de la quota de l’impost amb indicació del nombre d’unitats d’estada i tipus de gravamen aplicat. A la quantitat obtinguda s’ha d’aplicar l’IVA corresponent (en aquest cas del 10%).

Liquidació excepcional del periode 1 d’octubre del 2019 al 31 de març del 2020: Es liquidarà entre l’1 i el 20 d’octubre de 2020, juntament amb el següent periode de la temporada d’estiu.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort