Mesures preventives contra el coronavirus als càmpings

Com ja us ha informat HOSTALERIA DE LLEIDA, el Departament de Salut de la Generalitat ha aprovat la Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 , que es va publicar el dimecres 11/03/2020 al DOGC.

Aquesta resolució del Departament de Salut adopta les mesures preventives següents:

1. La suspensió o ajornament de les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones.

En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforaments inferiors a les 1.000 persones, es poden celebrar únicament si només s’ocupa un terç de l’aforament màxim autoritzat, amb l’objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els participants.

Aquestes mesures de restricció s’apliquen a activitats d’espectacles públics, recreatives i qualsevol altres d’oci, culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes per un titular públic o privat.

2. La vigència d’aquestes mesures s’inicia el dia 12 de març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies, i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment i, en tot cas, seran revisades amb caràcter setmanal per l’autoritat sanitària.

3. Són responsables del compliment d’aquestes mesures preventives, amb subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, les persones físiques o jurídiques titulars, explotadores o organitzadores de les activitats esmentades.

Per tant, pel que fa al sector del càmping, aquestes mesures comporten, per exemple, que un bar-restaurant amb un aforament inferior a 1.000 persones que pugui haver en un càmping, veurà reduït el seu aforament a un terç. És a dir, per exemple, si el bar-restaurant del càmping té un aforament autoritzat de 75 persones, queda limitat a 25 persones d’aforament, des del dia 12 de març de 2020 i amb una vigència mínima de 15 dies, revisant-se setmanalment aquesta mesura pel Departament de Salut.

Recomanem distribuir les taules de manera espaiada, per respectar la finalitat de la mesura preventiva del Departament de Salut de la Generalitat.

A més, des de l’Associació de Càmpings de Lleida també us fem les següents recomanacions:

– Restringir l’ús a un terç del seu aforament o tancar les activitats complementàries que tinguem al càmping, com per exemple “xiquiparcs” a l’aire lliure, piscines, bugaderies, etc.

– Utilitzar amb la limitació del terç del seu aforament o capacitat les edificacions dedicades a dutxes i lavabos públics per part dels clients, i amb accés de forma esglaonada per tal de complir amb dita limitació.

– Ventilar totes les edificacions, bungalows i mobile homes que tingui el càmping amb freqüència.

– Disposar de material higiènic com sabó, desinfectant, tovalloles de paper d’un sol ús per assecar-se les mans, etc.) tant per al vostre ús particular i dels vostres treballadors, com per a l’ús dels clients a les edificacions dedicades a dutxes i lavabos públics.

– Extremar la neteja de mans a nivell particular i dels vostres treballadors, segons les directrius de l’OMS i recomanar als clients que ho facin.

– Flexibilitzar les mesures de cancel·lació per intentar promoure les reserves al vostre càmping.

No hi ha evidència que els aliments siguin una font de transmissió del COVID-19

Segons ens ha comunicat l’Agència de Salut Pública de Catalunya, d’acord amb l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), actualment no hi ha evidència que els aliments siguin una font o via probable de transmissió del virus. Aquest comunicat se’n deriva de la darrera informació publicada per l’EFSA de data 9 de març de 2020.

L’EFSA està vigilant de prop la situació del brot de coronavirus (COVID-19) que afecta a un gran nombre de països del món. Científics i autoritats de tot el món estan supervisant la propagació del virus i no hi ha hagut informes de transmissió a través d’aliments. Per aquesta raó, l’EFSA actualment no participa en la resposta als brots de COVID-19.

Tot i així, recordem que per evitar la propagació de qualsevol microorganisme a través dels aliments i evitar les toxinfeccions alimentàries es recomana seguir les quatre normes bàsiques d’higiene durant la manipulació i preparació d’aliments, com rentar-se les mans, cuinar la carn a fons i evitar una possible contaminació creuada entre aliments cuinats i no cuinats.

Més informació

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE LLEIDA i HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició per resoldre els dubtes que tingueu.

Notícies relacionades
Mesures excepcionals pel coronavirus
Covid-19: Les baixes i períodes d’aïllament s’assimilen a accident de treball
Suspensió i limitació d’activitats recreatives municipals i de restauració pel coronavirus