Mesures del tot insuficients per les nostres empreses

Amb un primer anàlisi ràpid i provisional i pendents de la publicació al BOE del Reial Decret , valorem positivament les facilitats de tramitació dels ERO, a manca de comprovar-ho, complements pels treballadors, i exoneració de costos de la Seguretat Social a les empreses, així com la prestació extraordinària per aturada d’activitat, per la qual es cotitza. Pla de contenció per a consumidors vulnerables, teòricament treballadors i autònoms, s’ha d’analitzar requeriments per veure si és viable.

Els autònoms han de continuar cotitzant, quan el govern ha tancat l’activitat, increïble i del tot inacceptable.

En referència als avals, bé, a manca de saber les condicions concretes dels préstecs, i la facilitat del tràmit.

Pel que fa a la resta, no entrarem a valorar per no ser estrictament del sector.<!–

Trobem a faltar, ajornament dels terminis de pagaments administratius ( Hisenda i Seguretat Social) , una suspensió dels crèdits empresarials, i dels lloguers, essencials per la reactivació de les empreses, i perquè el deute no es faci insostenible. Garantir la liquiditat de les empreses, atenuant el deute, facilitarà clarament la continuïtat de les mateixes que és la millor garantia per continuar pagant els lloguers i els crèdits pendents. Si exigim pagar lloguers i crèdits, i oferim més crèdits per fer-ho, la viabilitat de les empreses es veurà afectada pel sobre endeutament, en un escenari de reduït marge empresarial, i atemptem clarament a la seva supervivència. Suspendre crèdits i lloguers durant el període de tancament, la millor garantia a mitjà termini per bancs i propietaris.

Per tant exigim més mesures en aquest sentit, com han fet altres països, Franca o Qatar, que eximeix del pagament de rendes de lloguer per sis mesos, a petites empreses, i ajorna pagaments de crèdits també per sis mesos.

Valoració global, del tot insuficient, especialment pels més dèbils, els autònoms. No compleix amb les paraules del President, no són les mesures que necessitem, i si ens fiem del que ha dit i tenim el seu compromís, exigim una revisió i un segon pla de mesures.

Necessitem clarament, no augmentar el deute durant el període de no activitat. Com? Suspenent les despeses i ajornant els pagaments que tenen venciment durant el tancament.

Serem contundents, ho transmetrem a les instàncies superiors i continuarem lluitant.

Demà complementem la informació i anem concretant a mesura que tinguem dades de com fer efectius els ajuts.

Documents relacionats
Instrucció 2.2020 sobre la tramitacio d’ERTEs
Mesures Govern Espanyol

Notícies relacionades
Coronavirus: No pagarán cuota de la Seguridad Social autónomos afectados y empresarios que hagan ERTE
Sánchez anuncia un plan que movilizará 200.000 millones para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus
Sánchez ruega a las empresas que hagan ERTE y no despidan